Prijava

Molimo sve zainteresirane da nam pošalju svoje predprijave. Predprijave su nam potrebne radi kvalitetnije organizacije ovogodišnjih Susreta.

Kako se možete predprijaviti?

Ispunite obrazac za predprijavu koji se nalazi ovdje i pošaljete nam ga na naš
e-mail: uip.mihaljevica@gmail.com

Predprijava za 9. susrete

Prijava za 9. susrete

Uz prijavu je potrebno uplatiti 100 kn akontacije po prijavljenom članu. Ukoliko imate određeni broj članova koji su upitni (nisu sigurni dali će doći) molimo Vas to nam navedite pod napomenama. Uplatu možete obaviti na ŽR-PBZ 2340009 – 1110070551, poziv na broj: matični broj odreda, uz naznaku: Kotizacija za 9 susret brđana SIH-a – klub brđana.

Predprijave primamo do 10.08.2011. Po isteku roka za predprijave, biti će moguće samo prijave uz koje će biti potrebno uplatiti kompletnu kotizaciju (280 kn). O isteku prijava ćete biti na vrijeme obaviješteni.

Prijaviti se možete na isti način kao i kod predprijave, uz nekoliko iznimki:
– Prijava mora sadržavati točan broj sudionika
– Kao što je navedeno potrebna je uplata kompletne kotizacije 

Za sve potrebne dodatne informacije slobodno nam se obratite na naš e-mail ili jedan od drugih kontakata .

 

Lijep pozdrav svima.

UIP “Mihaljevica”
Klub brđana “Riječni galeb”