KONTAKTI

UDRUGA IZVIĐAČA PORJEČANA
» M I H A LJ E V I C A «
KRALJA ZVONIMIRA 63.
35220 SLAVONSKI ŠAMAC

E-mail: uip.mihaljevica@gmail.com

mob. 091 585 09 10  Zoran Jezidžić – Zo, predsjednik Udruge

Molimo vas da koristite mail jer se trudimo provjeravati ga svaki dan, pa da naš trud ne bude uzalud,  a ukoliko je nešto hitnije koristite mobitel, a možete nam se obratiti i ispunjavanjem ovog obrasca.